รับเจาะเสาเข็ม แบบแห้ง ด้วยเครื่องขุดเจาะขาหยั่ง 3 ขา

งานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง ขนาดต่างๆ

การตอกเสาเข็ม อาจเกิดการสั่นสะเทือนสูง ส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง ทำให้เกิดรอยร้าวได้ เสาเข็มหล่อหรือเสาเข็มเจาะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยการทำเสาเข็มเจาะนี้ ทีมงานของเรามีความชำนาญและมีประสบการณ์ มีการควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การทำเสาเข็มเจาะแบบแห้ง ประกอบด้วยอุปกรณ์ค่อนข้างเล็กไม่ยุ่งยาก เคลื่อนย้ายสะดวก ไม่ต้องการบริเวณทำงานมากนัก อุปกรณ์หลักประกอบด้วย ขาหยั่ง 3 ขา ( TRIPOD ) ปลอกเหล็กชั่วคราว (Temporary Casing) กระเช้าตักดิน (Bucket) ลูกตุ้ม (Cylindrical Hammer) และเครื่องกว้านลม (Air Winch) 

 

Visitors: 54,769