เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง มาตรฐานอุตสาหกรรม

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.396-2549)

คอนกรีต มีกำลังรับแรงอัดประลัย (Compressive Strength) เมื่อทดสอบที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก/ตร.ซม. สำหรับตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. สูง 30 ซม.

ปูนซีเมนต์ ที่ใช้คือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 3 ให้กำลังรับแรงอัดเร็วมาตรฐาน ASTM C150 และ มอก.15 เล่ม 1- 2547

น้ำยาผสมคอนกรีต ตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดต่อวัสดุมวลรวมที่ใช้ในการผลิตเพื่อให้คอนกรีตได้ค่ากำลังรับแรงอัดสูงในช่วงเวลาที่กำหนด

วัสดุหินและทรายที่สะอาดคัดคุณภาพและแหล่งวัตถุดิบเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆ จับตัวได้ดีและมีค่ากำลังรับแรงอัดสูง

การผลิตเป็นไปตามกระบวนการผลิตการอัดแรงแบบดึงเหล็กก่อนเทคอนกรีต

กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 250 กก./ตร.ซม. จึงสามารถทำการอัดแรงคอนกรีตได้

ผ่านขบวนการบ่มด้วยน้ำ 3-7 วัน จึงสามารถขนส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างและตอกได้

ประเภทของเสาเข็มที่จำหน่าย

เสาเข็มไอ เสาเข็มคอนกรีตแบบภาคตัดขวางรูปตัว I เหมาะสำหรับงานหมู่บ้าน คลังสินค้า โรงงานขนาดเล็ก อาคารแนวราบ มีให้เลือกตั้งแต่ความยาว 4-29 เมตร

เสาเข็มเหลี่ยม เสาเข็มคอนกรีตแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยม เหมาะสำหรับงานโรงงาน อาคารแนวราบ อาคารแนวสูง และโครงสร้างพื้นฐาน มีให้เลือกตั้งแต่ความยาว 4-30 เมตร

เสาเข็มสี่เหลี่ยมกลวง เสาเข็มคอนกรีตแบบภาคตัดขวางรูปสี่เหลี่ยมกลวง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างพื้นฐาน มีให้เลือกตั้งแต่ความยาว 10-30 เมตร

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง โดยที่ค่ากำลังรับแรงอัดอยู่ที่ 500 กก/ตร.ซม (ทรงกระบอก) ที่ 5 วัน เหมาะสำหรับงานโรงงาน อาคารแนวราบ อาคารแนวสูง และโครงสร้างพื้นฐาน

  

 

Visitors: 54,769